Kursen

Sommarkursen 2022 kommer att hållas 18/7 – 30/7 (30/7 är endast hemresedag) i Musikkonservatoriet Faluns lokaler med inkvartering i närheten.

Kursen är avsedd för unga violinister och altviolinister som är födda 2004 eller senare med utpräglad talang för sitt instrument.

Femton kursdeltagare uttas efter provspelning, som i år kommer att ske digitalt (se mer info under fliken ”Ansökan”). Ansökningsblankett kan laddas ner via hemsidan. Kursavgiften är 6 000 kr och inkluderar undervisning samt helpension men ej resekostnader.

Kursupplägget är detsamma som under tidigare år med individuella lektioner varje dag, egna övningsrum för alla elever och gemensamma övningar i violinteknik. Eleverna har möjlighet att dagligen spela med pianist. Deltagarna delas in i olika kammarmusikgrupper. Undervisning i musikteori sker i grupp. Stor vikt läggs vid ergonomi för stråkmusiker. På kvällarna anordnas kvällsmusik (gemensam lektion) där alla spelar för varandra.

Kursen avslutas med en slutkonsert i Stora Kopparbergs kyrka den 29/7.

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sin kvalitetsmedvetenhet både musikaliskt, ergonomiskt och övningsmässigt samt inspireras och entusiasmeras av kursens lärare, varandra och inte minst av musiken!