Kursen

Sommarkursen 2020 kommer att hållas 20/7 – 1/8 i Musikkonservatoriet Faluns lokaler med inkvartering och helpension på Falu Fängelse vandrarhem.

Kursen är avsedd för unga violinister och altviolinister som är födda 2002 eller senare med utpräglad talang för sitt instrument.

Femton kursdelstagare uttas efter provspelning. Ansökningsblankett kan laddas ner via hemsidan. Kursavgiften är 6 000 kr och inkluderar undervisning samt helpension men ej resekostnader.

Kursupplägget är detsamma som under tidigare år med individuella lektioner varje dag, egna övningsrum för alla elever och gemensamma övningar i ”fiolgympa”. Eleverna har möjlighet att dagligen spela med pianist. Undervisning i musikteori sker i grupp. Stor vikt läggs vid ergonomi för stråkmusiker. På kvällarna anordnas kvällsmusik (gemensam lektion) där alla spelar för varandra.

Kursen avslutas med en konsert, utan publik i år, den 31/7.

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sin kvalitetsmedvetenhet både musikaliskt, ergonomiskt och övningsmässigt samt inspireras och entusiasmeras av kursens lärare, varandra och inte minst av musiken!