Lärare

Hanna Matell

Hanna är anställd som förstaviolinist i Sveriges Radios SymfoniOrkester sedan 2018. Dessförinnan arbetade hon i Kungliga Filharmonikernas förstaviolinstämma i 16 år. Hanna är även aktiv kammarmusiker. Som ung studerade hon för bl a Ulla Magnusson och Hanna deltog själv flera gånger i Kallkursen. Sin musikhögskoleutbildning fick hon under 6 år på Edsbergs musikinstitut, Kungliga musikhögskolan samt Hochschule für Musik ”Hanns Eisler” i Berlin, med professor Ulf Wallin som huvudlärare. Hanna har undervisat sedan 2005 och hon brinner för att ungdomar får rätt verktyg för att kunna musicera på hög nivå. Sedan 2006 är hon en av huvudlärarna på Kallkursen.

Yvonne Persoon

Yvonne utbildades till violinpedagog hos Qui van Woerdekom och Jaring Walta på Kungliga Musikhögskolan i Haag samt specialiserade sig i kammarmusik under ytterligare 2 år. Mellan 1989 och 2012 var hon fast anställd i Residentie Orkester i Haag och spelade även mycket kammarorkester (Arion ensemble) och kammarmusik. Sedan 2013 är Yvonne huvudlärare i violin och kammarmusik på Musikkonservatoriet Falun. Yvonne är även en av initiativtagarna till Stråkspets Dalarna. Sedan 2014 är hon en av huvudlärarna på Kallkursen. Yvonne undervisar med fokus på ergonomi och de mentala aspekterna av övningsteknik, planering och prestation.

Åsa Wirdefeldt

Åsa är sedan 2004 anställd som första konsertmästare i Gävle Symfoniorkester. Parallellt med det ägnar hon en stor del av sin tid åt undervisning samt framträder som solist och kammarmusiker. Åsa har fått sin utbildning vid bland annat Edsbergs musikinstitut, Kungliga Musikhögskolan och Hochschule für Musik ”Hanns Eisler”, Berlin. Som ung var hon själv deltagare på kursen, både för Sven Karpe i Kall och för Harald Thedéen på Biskops-Arnö. Åsa fungerar som en av huvudlärarna på Kallkursen sedan sommaren 2017.