Ansökan

Ladda ner ansökningsblanketten här

(Blanketten ses bäst i Adobe Reader som du kan ladda hem här)

Skanna den ifyllda blanketten och e-posta den till info@kallkursen.com.

Provspelning till Kallkursen 2022 sker digitalt. Vi ber alla sökande att skicka en aktuell videoinspelning.

Ansökningsblankett samt videoinspelning skall vara oss tillhanda senast den 1 mars.

Instruktioner för videoinspelning

På inspelningen förväntas du spela ett till två valfria verk eller delar av verk, gärna av skiftande karaktär. Din film ska vara ca 5 minuter lång. Du behöver inte ha pianoackompanjemang.

Det är viktigt att du filmar dig själv i helfigur. Se till att även fötter, armar och händer syns samt att du inte är skymd av till exempel notställ. Inspelningsvinkeln skall vara densamma som om du skulle ha provspelat inför en jury vilket betyder nästan i profil, med stråkarmen i riktning mot kameran.

Texta tydligt på ett A4-papper ditt för- och efternamn samt tonsättare och titel på det du ska spela. Börja din film med att hålla upp pappret framför kameran och fortsätt sedan filma när du spelar.

Vi rekommenderar att använda Sprend. Gå in på www.sprend.se och ladda upp din fil. I fältet där det står ”Till” skriver du info@kallkursen.com, och i fältet för ”Meddelande” skriver du ditt för- och efternamn. Om du föredrar att använda Vimeo, Dropbox, YouTube eller WeTransfer går det bra. Var dock noga med att skriva ditt för- och efternamn.

I händelse av att vi får problem med tekniken kommer vi behöva be dig att skicka din film igen. Det är därför viktigt att du sparar den en tid.

I enlighet med GDPR kommer alla länkar och filmer att raderas efter att juryn har tittat på dem.

Obs! Den som till höstterminen 2022 blir antagen till musikhögskola kan tyvärr inte beredas plats på kursen.

Välkommen med din ansökan!