Kurshistorik

På 1940-talet fick den nybildade Ivar och Gerda Lundgrens stiftelse en stor donation. Stiftelsens ändamål är att dela ut stipendier till lovande musikstuderande, företrädesvis i fiolspelning och medellösa. 1952 delade stiftelsen efter provspelning ut de första stipendierna. År 1954 antogs ett förslag om att arrangera en längre högskoleförberedande kurs med inslag av teknik- och teoristudier. Med Lundgrenska stiftelsen som huvudfinansiär har sedan 1954 varje år anordnats minst en kurs för unga violinister. Stiftelsens stipendieverksamhet fortsatte länge parallellt med kursverksamheten, för att under 1960-talet successivt trappas ned.

Den som under de första 40 åren satte prägel på kursen var professor Sven Karpe (1908-1999) i samarbete med pianisten Esther Bodin-Karpe. I början av 1960-talet kompletterades lärarteamet med assistenter, rekryterade bland pedagogstuderande vid Kungliga Musikhögskolan. Bland de första assistenterna var Ulla Ekvall (Magnusson) och Lisbeth Bertilsson (Vecchi), bägge tidigare kursdeltagare och senare under decennier huvudlärare vid kurserna. Instuderingslärare (pianist) tillkom i mitten av 1970-talet.

Premiärkursen 1954 i Källvik var med sina 22 dagar den längsta. Sedan 1970-talet har kursens längd från drygt två veckor blivit 12 dagar. För att säkra återväxten av altviolinister vänder sig kurserna sedan ca 1980 även till altviolinister. 1975-1995 och 1997 genomfördes flera kurser varje år. Då 55 av kurserna ägt rum i Kall, Jämtland, kallas kursen för Kallkursen.

Stort söktryck och goda ekonomiska förutsättningar medförde att professor Harald Thedéen (1923-2017) engagerades att i stiftelsens regi parallellt med Karpes kurser i Kall leda kurser, vilka genomfördes 1980-1995 och 1997 på Biskops Arnö. Flera år under 1980-talet arrangerades dessutom en tredje kurs med tonvikt på kammarmusik. Kurs nummer 100 genomfördes år 2016.Totalt antal kursdeltagare (inklusive violaster och cellister) till och med år 2023 är ca 650! Många av dessa återfinns i Sveriges professionella orkestrar, ofta i ledande befattningar. Andra gör betydande insatser som pedagoger. De som inte har musik som huvudsysselsättning är ofta aktiva inom det lokala musiklivet.

Sedan 1987 har externa finansiärer tillkommit. ”Föreningen Kallkursen – för unga stråkmusiker” (ideell förening grundad 2004) arrangerar numera kurserna och ansöker årligen om bidrag. Det är angeläget att hålla de nödvändiga kursavgifterna så låga som möjligt. Med det nuvarande samarbetet med Musikkonservatoriet Falun ges Kallkursen mycket förmånliga villkor med tillgång till ändamålsenliga, för kursen bästa möjliga lokaler.

De riksrekryterande kurserna vänder sig till ungdomar som vill satsa på en yrkesförberedande musikutbildning och har stort intresse och fallenhet för instrumentet. Kursupplägget har sedan 1954 successivt utvecklats med utökat innehåll och höjd lärartäthet.

Personerna bakom Ivar och Gerda Lundgrens stiftelse

Ivar Lundgren (1883-1941) kansliråd, framstående amatörviolinist 

Gerda Lundgren (1884-1949) 

Kursorter

Källvik 1954-1956 (3 kurser)

Kall 1957-58, 1972-2014 (55 kurser)

Råå 1959 (1 kurs)

Ljungskile 1960-62 (3 kurser)

Lysekil 1963-73, 1975-80 (17 kurser)

Grebbestad 1974 (1 kurs)

Biskops Arnö 1980-95, 1997 (17 kurser)

Ås 1989 (1 kurs)

Falun 2015-