Kursen

Sommarkursen 2023 kommer att hållas 31/7-12/8 i Musikkonservatoriet Faluns lokaler med inkvartering i närheten. Observera att 12/8 endast är hemresedag.

Kursen är avsedd för unga violinister och altviolinister födda 2005 eller senare med utpräglad talang för sitt instrument.

Femton kursdeltagare uttas efter provspelning (se mer info under fliken ”Ansökan”). Ansökningsblankett kan laddas ner via hemsidan. Kursavgiften är 6 000 kr och inkluderar undervisning samt helpension men ej resekostnader.

Kursupplägget är detsamma som under tidigare år med individuella lektioner varje dag, egna övningsrum för alla elever och gemensamma övningar i violinteknik. Eleverna har möjlighet att dagligen spela med pianist. Deltagarna delas in i olika kammarmusikgrupper. Undervisning i musikteori sker i grupp. Stor vikt läggs vid ergonomi för stråkmusiker. På kvällarna anordnas kvällsmusik (gemensam lektion) där alla spelar för varandra.

Kursen avslutas med en slutkonsert den 11/8 i Stora Kopparbergs kyrka.

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sin kvalitetsmedvetenhet både musikaliskt, ergonomiskt och övningsmässigt samt inspireras och entusiasmeras av kursens lärare, varandra och inte minst av musiken!